Over Buiten Nederland

Er was een tijd waarin Nederland twee ministers van Buitenlandse Zaken had. Wie vroeg waarom dat zo was, kreeg plechtig antwoord van een van de ministers, Joseph Luns: ‘Als klein land heeft Nederland heel veel buitenland.’

Hoewel er een andere, banalere reden was om voor Buitenlandse Zaken twee ministers te benoemen (Luns was katholiek en toenmalig formateur Drees vreesde een te grote invloed van de katholieken), zal iedereen die een blik op de wereldkaart werpt, Luns gelijk moeten geven. Nederland is een klein land én is voor een belangrijk deel afhankelijk van dat buitenland als het gaat om veiligheid, welvaart, voedsel, droge voeten, een schone lucht, vrede, banen, enzovoorts. Daarnaast spreekt Nederland een woordje mee als het gaat om waarden als mensenrechten, democratie en vrijhandel.

Buiten Nederland is een onafhankelijk informatie- en discussieplatform over hoe het buitenland Nederland beïnvloedt en andersom. Zonder duidelijke ideologische inslag: elk stuk is welkom, zolang de feiten kloppen en opinies goed onderbouwd zijn. Zelf bijdragen, reageren op een artikel of andere opmerkingen? Zie Schrijf mee en Contact.