Stijlboek

Spelling

www.woordenlijst.org is leidend.

Opbouw artikel

Een artikel op Buiten Nederland bestaat uit een aantrekkelijke kop, een lead waarin het artikel kort wordt aangekondigd en platte tekst. Elke alinea is to the point en er worden regelmatig tussenkopjes gebruikt. De kop en lead zijn prikkelend maar dekken wel de lading. Deze kunnen aangepast worden, maar altijd in overleg met de auteur.

De lengte kan sterk verschillen, we streven naar een mix van langere en kortere artikelen. Duidelijk criterium is dat het interessant moet blijven en er geen vragen meer overblijven. Een artikel wordt goed afgebakend: het heeft maar één hoofdonderwerp.

Interpunctie

Voor citaten worden dubbele aanhalingstekens gebruikt. Een citaat binnen een citaat krijgt enkele aanhalingstekens. Een punt valt binnen de aanhalingstekens, een komma buiten.

Bijvoorbeeld: “Nu wordt er geroepen: ‘Oh, wat hebben we ons vergist. Maar nu moeten we wel doorzetten.’ Bij de tegenbeweging gaat het niet veel beter: die staat aan de zijkant heel hard te roepen maar is niet in staat een breed maatschappelijk draagvlak te creëren, laat staan tot een intellectuele consensus te komen”, aldus Thierry Baudet.

Ook jargon komt tussen enkele aanhalingstekens. Titels van films, boeken, et cetera, worden cursief. Voor bronvermelding naar kranten en tv of radioprogramma’s hanteren we geen bijzondere opmaak – dus niet cursief.

Taalgebruik

De ik-vorm wordt vermeden, alleen voor columns kan een uitzondering worden gemaakt.

Afkortingen worden zo veel mogelijk vermeden. Etc. en enz. worden dus voluit geschreven. Bij afkortingen in namen van organisaties wordt onderscheid gemaakt in bekendheid. De VARA wordt voluit geschreven: niemand kent de omroep als Verenigde Arbeiders Radio Amateurs. Universiteit van Amsterdam wordt eerst voluit geschreven met UvA tussen haakjes. Daarna kan UvA worden gebruikt.

Cijfers tot en met twintig worden uitgeschreven, net als tientallen en honderdtallen. Negen, tien, vijftien, twintig, 21, vijftig, 87, honderd, 123, 150, duizend, 1.100, 23 duizend, twee miljoen.

Percentages in cijfers, ‘procent’ wordt volledig uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor bedragen. 20 procent, 20 euro.

Jaartallen worden altijd volledig in cijfers uitgeschreven. Dus geen ’50 maar 1950. Ook is het 1940-1945 en jaren 50 alleen als de eeuw wordt vernoemd: jaren 50 van de twintigste eeuw.