Schrijf mee

Buiten Nederland is een informatie- en discussieplatform over het buitenlandbeleid van Nederland (lees hier meer). Dat wil zeggen dat iedereen een bijdrage kan leveren, zowel opiniërende als informatieve artikelen. Enige voorwaarde is dat een opinie wordt onderbouwd met goede argumenten en informatieve artikelen zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen. Mogelijke schrijvers kunnen contact met de redactie opnemen via het contactformulier.

Aanpassingen

Wij waarderen elke bijdrage, daarom krijgt iedereen die een artikel instuurt altijd antwoord van Buiten Nederland. Als het artikel aan onze regels (hieronder te lezen) voldoet, en dus klaar is voor publicatie, wordt het op onze website gezet. Als het stuk niet aan de eisen van de kernredactie voldoet, dan sturen wij een mailtje met wat wij van je verwachten voor we het artikel publiceren. Eventuele kleinere aanpassingen worden altijd in overleg met de schrijver gedaan, tenzij het met duidelijke stijlregels te maken heeft.

Genres

Buiten Nederland accepteert allerlei genres: opiniestukken, analyses, columns, interviews, recensies, reportages, et cetera. Ook video’s, fotoreportages en cartoons kunnen worden gepubliceerd. Voor alle bijdragen geldt dat het auteursrecht bij jou ligt.

Onderwerpen

Deze website is een informatie- en discussieplatform over het buitenlandbeleid van Nederland. Dat wil zeggen dat een bijdrage hieraan gerelateerd moet zijn. Mogelijk twijfel je of je idee, onderwerp of invalshoek geschikt is voor Buiten Nederland. Stuur ons een bericht via het contactformulier, waarin je je idee uiteenzet.

Stijlboek

Buiten Nederland heeft een stijlboek, dat is hier te lezen. Alle artikelen moeten aan deze richtlijnen voldoen. We stellen het op prijs als hier rekening mee wordt gehouden bij het schrijven van je stuk.

Afbeeldingen

Voorstellen voor afbeeldingen zijn welkom, maar alleen als je daar zelf de rechten op hebt of kunt aantonen dat de afbeelding rechtenvrij is.

Aanleveren

Graag aanleveren in een .doc-bestand. Hyperlinks tussen haken (‘[www.buitennederland.com]’) plaatsen achter de tekst die gelinkt moet worden. Voorstellen voor koppen en tussenkopjes worden op prijs gesteld, anders wordt de kop in overleg gemaakt met de auteur. Liever geen stijlopmaak voor koppen, en tussenkopjes, maar deze tussen punthaken (‘<Eerst toewijzen, dan boycotten>’) plaatsen.

Citaten die uit andere bronnen zijn gehaald (kranten, tijdschriften, andere websites, et cetera) krijgen een goede en duidelijke bronvermelding, waar mogelijk met link naar deze bron.

Onderaan elk artikel wordt de auteur standaard met naam en toenaam genoemd. Eventueel wordt er extra informatie over de auteur gegeven (Piet Jansen is gepromoveerd op onderhandelingstechnieken en kwam voor zijn onderzoek regelmatig in Brussel) en wordt er doorverwezen naar een website van de auteur(s).